تبلیغات
.
.

آقای ظفر

 

آقای ظفر جان ظفر آقای ظفر  جان ظفر
نمره ی من   نمره ی چند؟
نمره ی تو نمره ی  یك

یك          من         یكتا          خدایه   
دین       حق     چه       با      صفا        یه


اگر   ایمان  و  عمل داشته باشیم
بذر    نیكی   تو   دلا  كاشته   باشیم

***

آقای ظفرجان ظفرآقای ظفر جان ظفر
نمره ی من   نمره ی ند؟
نمره ی تو نمره ی       دو

دوی  من  دولت     یاره
دشمنم   زبون  و    خاره


اگر   ایمان   و   عمل داشته  باشیم
بذر    نیكی   تو   دلا   كاشته   باشیم

***

آقای ظفر     جان ظفر   آقای ظفر     جان ظفر
نمره ی من   نمره ی چند؟
نمره ی تو نمره ی   سه

سه ی      من     سینه سپر  كن
ا ز   بدی ها       تو   حذر   كن


اگر   ایمان   و   عمل داشته   باشیم
بذر    نیكی    تو    دلا   كاشته   باشیم


***
آقای ظفر  جان ظفر   آقای ظفر   جان ظفر
نمره ی من نمره ی چند؟
نمره ی تو نمره ی چهار

چهار  من   چاره ی    درد
هر  كه هشیاره   چه    مَردِه


اگر  ایمان  و  عمل داشته   باشیم
بذر  نیكی  تو دلا  كاشته  باشیم

***

آقای ظفر   جان ظفر   آقای ظفر  جان ظفر
نمره ی من   نمره ی چند؟
نمره ی تو نمره ی  پنج

پنج   من   پنجه   قدرت
حافظ   دین     محمد


اگر   ایمان    و     دلا     كاشته    باشیم

***

آقای ظفر     جان ظفر   آقای ظفر     جان ظفر
نمره ی من   نمره ی چند؟
نمره ی تو نمره ی           شش

شش           من          شهد             شهاد ت
شربت                           جام                         عبادت


اگر   ایمان    و    عمل داشته   باشیم
بذر    نیكی   تو   دلا   كاشته    باشیم

***

آقای ظفر  جان ظفر   آقای ظفر     جان ظفر
نمره ی من   نمره ی چند؟
نمره ی تو نمره ی   هفت

هفت    من    هفت    روزهفته
نیكی ها    از   یاد     نرفته


اگر   ایمان    و    عمل داشته   باشیم
بذر    نیكی     تو   دلا   كاشته   باشیم

***

آقای ظفر   جان ظفر   آقای ظفر  جان ظفر
نمره ی من   نمره ی چند؟
نمره ی تو نمره ی هشت

هشت      من     هر      روز   هر   شب
ذكر   یارب،    ذكر    یارب


اگر   ایمان  و   عمل داشته   باشیم
بذر    نیكی   تو   دلا  كاشته   باشیم

***

آقای ظفر   جان ظفر   آقای ظفر  جان ظفر
نمره ی من  نمره ی چند؟
نمره ی تو نمره ی    نه
نه    من    نرمش و ورزش   
تنبلی      نداره     ارزش


اگر   ایمان  و  عمل داشته   باشیم
بذر    نیكی     تو      دلا     كاشته    باشیم

***

آقای ظفر     جان ظفر   آقای ظفر     جان ظفر
نمره ی من   نمره ی چند؟
نمره ی تو نمره ی ده

ده     من ده    روز    فجر    شد
وعده ی    حق       به      عمل    شد


اگر   ایمان    و    عمل داشته   باشیم
بذر    نیكی     تو      دلا     كاشته    باشیم

 

نوشته شده در تاریخ 6 تیر 91 توسط فاطمه سلمانیان
درباره وبلاگ

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسندگان

موضوعات

پیوند ها

لینكستان

آمار سایت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنتPichak go Up

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی