تبلیغات
.
.

جهان اول نـــــــه جهان دوم نـــــــــه جهان سوم که رسیدیــــــــــــم
قاره ی اول نه قاره ی دوم نه قاره ی سوم که رسیدیــــــــــــــــــــــم
کشور اول نه کشور دوم نه کشور سوم که رسیدیــــــــــــــــــــــــــــم
استان اول نه استان دوم نه استان سوم که رسیدیـــــــــــــــــــــــــــــم
به شهر اول نه به شهر دوم نه به شهر سوم که رسیدیــــــــــــــــــــــم
میدون اول نه میدون دوم نه میدون سوم که رسیدیـــــــــــــــــــــــــــم
چار راه اول نه چار راه دوم نه چار راه سوم که رسیدیــــــــــــــــــم
خیابون اول نه خیابون دوم نه خیابون سوم که رسدیــــــــــــــــــــــــم
کوچه اول نه کوچه ی دوم نه کوچه ی سوم که رسیدیـــــــــــــــــــــم
ساختمون اول نه ساختمون دوم نه ساختمون سوم که رسیدیـــــــــــــم
طبقه ی اول نه طبقه ی دوم نه طبقه ی سوم که رسیدیــــــــــــــــــــــم
خونه ی اول نه خونه ی دوم نه خونه ی سوم که رسیدیـــــــــــــــــــــم
اتاق اول نه اتاق دوم نه اتاقق سوم که رسیدیـــــــــــــــــــــــــــــــــم
قفسه ی اول نه قفسه ی دوم نه قفسه ی سوم که رسیدیـــــــــــــــــــــم
کتاب اول نه کتاب دوم نه کتاب سوم که رسیدـــــــــــــــــــــــــــــــم
صفحه ی اول نه صفحه ی دوم نه صفحه ی سوم که رسیدیــــــــــــم
به سطر اول نه به سطر دونم نه به سطر سوم که رسیدیــــــــــــــــــم
نوشته......
(پیشاهنگ نمونه مثل طلامیمونه و یاهرچیزی که شما بگیدمثل اسم استان ها،شهرهاو یا اینکه متوانید ازمطالب عرفاتی و جملات پرمعنا و زیبای مذهبی استفاده کنید..)
نوشته شده در تاریخ 5 تیر 91 توسط فاطمه سلمانیان
درباره وبلاگ

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسندگان

موضوعات

پیوند ها

لینكستان

آمار سایت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنتPichak go Up

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی